Utbildning och träning i online-möten

Kommunikation online

Många är vana att genomföra möten online. Få lyckas däremot genomföra möten på ett effektivt sätt utan att tappa kvaliteten i dialogen, i synnerhet när flera deltagar. Med träning och värdefulla, konkreta tips kommer du att ta dina möten till helt ny nivå. Till glädje för alla.


Tala inkluderande

Tala med människorna - inte med skärmen

Använd tekniken på rätt sätt


Ja, tack. Jag vill bli kontaktad fri konsultation 

"Responsen jag får är att online är nästan lika bra som på plats, ibland till och med bättre. Det är väldigt motiverande." 

"Man behöver vara lite mer närvarande och fokuserad i dialogen - det bidrar till en bra lärmiljö och ger resultat!"

"Att använda whiteboard-tavlan för instruktioner och för ren undervisning fungerar utmärkt. Interaktion gör att det blir levande vilket engagerar."