Utbildning och träning i online-möten

Kommunikation online - får du den respons du önskar?

Många är vana att genomföra möten online. Få lyckas däremot genomföra möten på ett effektivt sätt utan att tappa kvaliteten i dialogen, i synnerhet när många deltagar. Med träning och konkreta tips tar du dina möten till helt ny nivå. Till glädje för alla. 


Att tala inkluderande, där alla blir sedda, hörda och bekräftade i varje möte.

Tala med människorna - inte med skärmen. Med träning och några konkreta tips landar det du vill ha sagt effektivare.

Använd tekniken på rätt sätt. Var förberedd och använd den teknik som du behärskar.


Ja, tack. Jag önskar fri konsultation 

"Responsen jag får är att online är nästan lika bra som på plats, ibland till och med bättre. Det är väldigt motiverande." 

"Man behöver vara lite mer närvarande och fokuserad i dialogen - det bidrar till en bra lärmiljö och ger resultat!"

"Att använda whiteboard-tavlan för instruktioner och för ren undervisning fungerar utmärkt online. Interaktion gör att det blir levande vilket engagerar."