För skolan

En gynnsam och hälsosam kultur för lärande

Skolan är en social intensiv miljö som ställer höga krav på att ledningen och lärarnas förmågor att skapa en kultur av god kommunikation. Den sociala samvaron, hur vi lyssnar och hur vi samtalar är fundamentet för en god lärmiljö. Vill du undersöka hur det fungerar och delta i en introduktion? Ni får ett värde av att delta i en introduktion oavsett om du tar nästa steg eller inte. Det finns alltid en högre nivå.

Varför då träna på kommunikation? Vi pratar ju som vi pratar.. 

Bemötande och hur vi kommunicerar har en omedelbar inverkan på arbetsklimatet, elevernas och lärarnas välbefinnande och resultat. 

Hur fungerar det? Börja med en kort introduktion. 

Fortbildningen genomförs som praktisk kommunikations- och ledarskapsträning. Agil, interaktiv och anpassad efter skolans miljö, behov och målsättning. Skolledning, lärare och elevvårdsteam beskriver styrkor, resurser och utmaningar med utgångspunkt i skolans eget systematiska kvalitetsarbete. Om "tid" upplevs som en bristvara - är det uppenbart att skolan kan "skapa tid" - det handlar om perspektiv. Undervisar ni eller faciliterar ni lärande? 

Vi ger dig möjligheten att göra verklig skillnad 

Vi erbjuder kvalificerad handledning och coachning med experter inom flera områden som till exempel: Kommunikation och relationskompetens. Konflikthantering. Time management. Effektiva möten. Träning för videomöten. 


Ja, jag vill veta mer