För skolan

Skolan - en gynnsam och hälsosam kultur för lärande

Skolan är en social intensiv miljö som ställer höga krav på att ledningen, lärare och andra professionallas förmågor att skapa ett gynnsamt arbetsklimat. Den sociala samvaron, hur vi lyssnar och hur vi samtalar är fundamentet för en god lärmiljö. Det kan alla skolor utveckla. Frågan som du kan ställa dig: - Vill du tro på att det är möjligt och delta i en kort introduktion?  

Varför då träna på kommunikation? Vi pratar ju som vi pratar.. 

Bemötande och hur vi kommunicerar har en omedelbar inverkan på arbetsklimatet, elevernas och lärarnas välbefinnande och resultat. 

Hur fungerar det? Börja med en kort introduktion. 

Fortbildningen genomförs som praktisk kommunikations- och ledarskapsträning. Agil, interaktiv och anpassad efter skolans miljö, behov och målsättningar. Skolledning, lärare och elevvårds-team beskriver styrkor, resurser och utmaningar med utgångspunkt i skolans eget systematiska kvalitetsarbete. Om "tid" upplevs som en bristvara - är det uppenbart att skolan kan "skapa tid" - det handlar om perspektiv. Undervisar ni eller faciliterar ni lärandet? 

Vi ger dig möjligheten att göra verklig skillnad 

Vi erbjuder kvalificerad handledning och coaching med experter inom flera områden som till exempel: Kommunikation och relationskompetens. Konflikthantering. Time management. Effektiva möten. Träning för videomöten. 


Ja, jag vill veta mer