Välkommen - via videolänk eller på plats hos oss!Varje skola och arbetsplats har sina utmaningar när det gäller att skapa ett gott arbetsklimat. 

Vilka är era?

Communication at Work är en del av 

Besöksadress: 

Pathos Performance AB /CAW Education

The Park/Rådhuset
Kungsholmsgatan 21
112 27 STOCKHOLM

office@caw-education.se

+46 - 76 810 10 01