Kommunikation på jobbet!

- Vi ser att den kommunikativa träningen är helt fantastisk. Vi märker hur deltagarna växer. /HR, Attendo

Agil, interaktiv och anpassad språk- och kommunikationsträning.

Det finns alltid en högre nivå

När det gäller färdigheter i språk, kommunikation och hur vi leder andra finns det alltid möjlighet till utveckling. Vi är specialister på avancerad kommunikations- och ledarskapsträning och har valt att erbjuda tjänster där vi ser att det gör störst skillnad. 


För skolan

Skolan är en socialt intensiv arbetsmiljö där relationerna och samvaron har en avgörande inverkan på välbefinnande och lärande. 

Kvalificerad handledning och coaching med specialister med lång och djup kunskap om olika lärmiljöer. 

Språk- och kommunikationsträning

Många arbetsplatser har personal som inte har svenska som modersmål, och ett dolt hinder att kommunicera har en inverkan på både trivsel och säkerhet.

Interaktiv språkträning som helt anpassas efter arbetsplatsens yrkesspråk.  

Kommunikation online

Att hålla effektiva möten och att undervisa kräver pedagogiska färdigheter. Att göra det digitalt i realtid, kräver ännu mer av oss. 

Utbildning och träning för dig som vill ta en-till-en-möten eller en-till-grupp till en helt ny nivå.